Planering av vinterhagar

Nu börjar förvandlingen av vinterhagarna, bort med alla träd som hästarna har dödat och sen gräva bort stubbar och stenar för att dränera och hårdgöra yta med grus.